Pelet Pres ve Isı Etkileşimi?

Yandaki çizelgeden de anlaşıldığı üzere preslenecek olan ürüne göre bir ısı ve pres ihtiyacı doğmaktadır. Peleti yapılacak olan tüm ürünlerde, Disk ve buna bağlı olarak ürün ısısı yükseldikçe, ürünün ihtiyacı olan pres oranı da aynı oranda düşmektedir.

Px[Mpa]:
Uygulanan Pres Baskı Oranı (-) C: Sıcaklık ile TERS ORANTILIDIR.

Özet: Pelet Makineleri ısındıkça pres ihtiyacı azalmakta, partikülü toparlama ve düzenleme oranının aynı olmasına karşın, presleme kapasitesi ve kolaylığı artmaktadır. Bu sebepten pelet makinelerinin kullanımı esnasında mutlak suretle ısı ihtiyacı bulunmaktadır. Bu ihtiyaç, üretimi yapılacak olan ürüne göre farklılıklar göstermektedir.